At starte i institutionen, samarbejde og samtaler

For personalet er det til stadighed vigtigt, at vi har et åbent og trygt samarbejde med vores forældre, således at vi kan komme til hinanden med de glæder og problematikker der kan opstå i dagligdagen. Derfor er det vigtigt at der er en åben dialog parterne i mellem.


Forældresamtaler

Når man har fået plads i vuggestueafd. indkaldes man til en forsamtale, gerne inden barnet starter i institutionen. Her får institutionen viden om barnet og den første tid, og forældrene får indblik i hvad hverdagen i vuggestuen indebærer. Det er også her man kan afstemme gensidige forventninger til hinanden i trygge rammer.

 

I forbindelse med skolestart, tilbydes alle forældre en samtale om skoleparathed. Denne samtale afholdes oftest efteråret inden barnet, i forhold til sin alder, kan begynde i skole.

Skulle der opstå behov hos forældre og/eller personale for yderligere samtaler, aftales dette parterne i mellem.


Forældremøde
Der er forældremøde en gang årligt i løbet af efteråret, og pga pladsmangel, afholdes der oftest forældremøder på de enkelte grupper. Dog kan vi finde på at dele forældregruppen op i to dele, når vi har noget særligt på programmet.